Skip to main content

Verkligheten är utgångspunkten

TORNTAKET AB arbetar sedan 15 år med individer, företag och organisationer.

TORNTAKET AB skapar

  • - beslutsunderlag
      genom nätbaserade enkäter och undersökningar samt med konsultinsatser
  • - kompetens
      genom utbildning och kunsultinsatser

Alla aktiviteter börjar i det faktiska dagsläget. En tidig missbedömning av hur attityder, relationer eller resurser ser ut i verksamheten kan förstöra resultatet av i övrigt välplanerade och relevanta insatser.

Vi tar itu med de verkliga problemen, inte de troliga, för att nå realistiska mål.